หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ สรุปรายงาน
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อประชุมใหญ่ประจำปี 2559 [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ ตำบล อำเภอ จำนวน หนังสือเชิญ
1 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ 2 พิมพ์
2 ขนุน กันทรลักษ์ 16 พิมพ์
3 ละลาย กันทรลักษ์ 4 พิมพ์
4 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ 3 พิมพ์
5 รุง กันทรลักษ์ 5 พิมพ์
6 ตระกาจ กันทรลักษ์ 11 พิมพ์
7 เมือง กันทรลักษ์ 9 พิมพ์
8 สังเม็ก กันทรลักษ์ 18 พิมพ์
9 บึงมะลู กันทรลักษ์ 15 พิมพ์
10 สวนกล้วย กันทรลักษ์ 13 พิมพ์
11 ชำ กันทรลักษ์ 8 พิมพ์
12 กระแชง กันทรลักษ์ 23 พิมพ์
13 โนนสำราญ กันทรลักษ์ 11 พิมพ์
14 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ 11 พิมพ์
15 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ 16 พิมพ์
16 ภูเงิน กันทรลักษ์ 20 พิมพ์
17 เสาธงชัย กันทรลักษ์ 12 พิมพ์
18 จานใหญ่ กันทรลักษ์ 15 พิมพ์
19 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ 12 พิมพ์
20 กุดเสลา กันทรลักษ์ 16 พิมพ์
21 เบญจลักษ์ เบญจลักษ์ 11 พิมพ์
รวม251 
[ กลับหน้าเดิม ]


สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 663 357