หน้าหลัก ระเบียบ/ข้อบังคับ คณะกรรมการ ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดการระบบ สรุปรายงาน
 
นายสุรพล แสงทอง
ประธานกรรมการ
หน้าหลัก
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ข้อมูลสมาชิก
ตราสำนักงาน
ประชุมใหญ่สามัญ
ตรวจสอบอายุ
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563


สำนักงานสวัสดิการสาธารณสุข และ อสม. อำเภอกันทรลักษ์
ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร. 045 663 357